ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮคุ) ที่มีธรรมชาติสวยงามและวัฒนธรรมโบราณ ภูมิภาคกลาง (ชูบุ) ที่เป็นศูนย์กลางการปกครองและการเมืองของญี่ปุ่น ภูมิภาคตะวันตก (กันไซ) ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการค้า และภูมิภาคตะวันออกใต้ (คียูชู) ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว

ในแต่ละฤดูกาลของญี่ปุ่น จะมีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เหมาะสมและน่าสนใจ เช่น ในฤดูใบไม้ผลิ จะมีการชมดอกซากุระ หรือดอกไม้พันชนิดในสวนพืชสวยงาม ในฤดูร้อน จะมีการชมดอกหิมะไฟ หรือดอกไม้ไฟที่บินขึ้นไปในท้องฟ้า ในฤดูใบไม้ร่วง จะมีการชมใบไม้เปลี่ยนสี หรือการเข้าพิพิธภัณฑ์และวัดโบราณ ในฤดูหนาว จะมีการชมหิมะ หรือการเล่นสกีและสเก็ต ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น คุณสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเรา

21- 27 เมษายน 2566 กรุ๊ป 1   เต็มแล้ว

21- 27 เมษายน 2566 กรุ๊ป 2   เต็มแล้ว

20-26 เมษายน 2566 เปิดกรุ๊ปใหม่ รับได้ 20 ท่าน