ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีพื้นที่ 41,290 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 8.6 ล้านคน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่มีเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามและหิมะตลอดปี⁷⁶ เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูง และเป็นศูนย์กลางของการเมืองการเงินและการธนาคารของโลก


สวิตเซอร์แลนด์มีการใช้ภาษาหลายภาษา ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และโรมันช์ แต่ไม่มีภาษาราชการใดๆ เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์คือ เบิร์น (Bern) ที่มีประชากรประมาณ 140,000 คน


สวิตเซอร์แลนด์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่สวยงามและน่าสนใจ เช่น เมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองชนบทโบราณที่มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสัญลักษณ์² เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศที่เป็นจุดตั้งอยู่ขององค์การสหประชาชาติ (UN) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ยอดเขารูปพีระมิด Matterhorn ยอดเขารูปพีระมิดที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขารูปพีระมิดที่สวยที่สุดในโลก